Závěrečný táborák

Kdy: pátek 29. 6. 2012
Začátek: 17:30 U Sv. Josefa
Konec: 20:00 tamtéž

Program: opékání buřtů a jiných dobrot, vyhodnocení bodování
S sebou: něco na sezení (např. karimatku), buřty nebo jiné dobroty na opékání + chleba, pití (minimálně 1 litr!), každý 2 litry vody na uhašení ohně

Sraz bude nad Malesicemi U Sv. Josefa. Opečeme buřty, zahrajeme hry a vyhodnotíme oddílové bodování. V průběhu táboráku nás navštíví hlídka malesických hasičů.